Sıfır Noktası Enerjisi

Sıfır Noktası Enerjisi

Başkanın Mesajı

SIFIR NOKTASI ENERJİSİ NEDİR?

 

         Yaklaşık yedi yıldır anlatmaya çalıştığım ancak insan idrakinin çok ötesinde bir derinliği olduğu için anlatmakta çok zorlandığım bu kutsal ışığı, mübarek enerjiyi ve yüksek FARKINDALIĞI en kesin, en net ve en anlaşılır şekilde yeniden izah edeceğim.

         Sıfır Noktası Enerjisi Matrix, adından da anlaşılacağı gibi kâinatın yaradılışına vesile olan modern bilimcilerin “Biğ-benğ” büyük patlama olarak;  yüce kitabımız Kuran-ı kerimde ’de, yaradılış ve VAR lık bilinci ifade eden birçok ayette belirttiği “ Kün Fe Yekün… Ol der oda hemen oluverir.” Şeklinde ifade ettiği o OL- “Kün” emrinden doğan çok yüksek bir enerjidir.  Ancak sanıldığı veya tahmin edildiği gibi bu yüksek farkındalığa/enerjiye kanal olabilmek için insanların bu bilince veya inanca ulaşması da şart değildir. Asıl olan OL acak OL ana inanmaktır. Yani siz KUTSAL KALBİNİZE inip tertemiz NİYETİNİZLE, her şeyin en yüksek hayrına iki nokta uygulaması yapıp ve acaba, belki, gibi zihinsel tuzaklara düşmeden, o işin olacağına, şifanın gerçekleşeceğine koşulsuz şekilde inanır da enerjinizi SALIVERİRSENİZ mucize sandığınız her şey gerçekleşir.  Ancak bizim eğitimlerimizde bu yüksek farkındalığa tam olarak bağlanabilmek için altı (6) çok değerli konuda inisiye oluyorsunuz. Her bir inisiyasyon tüm katılımcıların gözleri önünde, öncesi ve sonrası gösterilerek test edilmekte ve ömrümüzün sonuna kadar ( esaslara riayet ettiğimiz müddetçe) bizim en yüksek kazancımız olarak bizimle yaşayacaktır.

          Bu eğitim, bizce insanın iki dünyası içinde kendisine yapacağı en iyi yatırımdır. Allah’ın izni ve inayeti ile biliyoruz ki bu FARKINDALIĞA ulaşan hiçbir can yalnız bırakılmaz. Zira bu eğitimin sonunda göreceksiniz ki yaşadıklarınızın çoğunu hatta tamamını siz kendiniz çekmiş/oluşturmuşsunuz. Bu eğitim sayesinde olumsuz olarak gördüğünüz düğümlerinizi kendi ellerinizle çözecek ve özgürleşeceksiniz.

SIFIR NOKTASI ENERJİSİ MATRİK EĞİTİMLERİNDE SİZLERE VERİLECEK ALTI DEĞİŞİK İNİSİYASYON

Eğitim esnasında 160 slayttan oluşan çok yoğun bilgi akışının belli aralıklarında öncelikle;

      BİRİNCİ GÜN UYUMLAMALARI :

 

 • RADYONİK TARAMALAR ve RADYONİK BİLİMİ İLE İLGİLİ İNİSİYASYON radyonikleri hissedebilmek için çok özel bir inisiyasyon/uyumlanma. Bu inisiyasyon sayesinde evrenin enerji ağlarını hissetme ve bağlanma yeteneği alırız ve böylece de İKİ NOKTA uygulamasında çok değerli bir araca sahip oluruz. Sadece buna benzer ama aslında biraz daha farklı olan bu eğitim bir tam günde 2000 TL ücretle öğretiliyor.

 

 • RADYESTEZİ UYUMLANMASI, radyoniklerin bir üst aşaması olan RADYESTEZİ, modern bilimin henüz ulaşamadığı, radyonik titreşimler aracılığı ile evrensel zekâ ile bağ kurmayı öğreten kâinatın yaradılışından beri bilinen kadim bir öğreti. Avrupa’nın birçok ülkesinde akademik bir düzeyde eğitimleri olan ve özellikle yeraltı kaynaklarının tespiti için yararlanılan; bizimde çakraları tespit etmek ve temizlemek, ayrıca evrensel zekâdan bazı halleri durumları danışmak için başvurduğumuz çok değerli bir kazanım. Bunu da aynı gün içinde sizlere armağan ediyoruz. Bizim on sekiz saatlik yoğun öğretimizin içinde sizlere armağan ettiğimiz bu öğretiyi bizim ülkemizde 1800 tl ye öğretenler var.

 

 • ARINDIRICI VE ŞİFALANDIRICI KUANTUM DOKUNUŞLARI İNİSİYASYONU/UYUMLANMASI; Bu eğitimin en değerli ve özel armağanlarından birisi de bu inisiyasyon. Zira tek başına çok güçlü bir şifa dokunuşu olan bu değer birinci günün sonunda sizlere sunulacak bir armağan olacak. Kuantum dünyasının akıl ötesi şifa gücü ve ruhsal tekâmülünü tam olarak hissedebileceğiniz bu öğretinin de ayrıca eğitimcileri ve eğitmenleri var ücreti 2000 tl ile 3000 tl. Arasında değişmektedir.

 

 

        İKİNCİ GÜN UYUMLAMALARI :

 

 

 

 • İKİ NOKTA TEKNİĞİ İNİSİYASYONU/UYUMLANMASI; ikinci günün başlangıcında birkaç saat sonra size sunulacak olan bu uyumlama, sıfır noktası enerjisinin kalbini teşkil eden, üzerinde kurulu bulunan temel esaslı bir uyumlanma. Bu uyumlanma sayesinde sizler öğrendiğiniz radyonik taramalar, radyeztesi, kuantum dokunuşu gibi bilgilerinizi aktarabilme, şifa çalışmaları yapabilme yeteneği kazanmış oluyorsunuz. Bence hayıtınızın en değerli kazanımını edinmiş, sonsuza kadar bir kelebek etkisini başlatmış olacaksınız.

 

 • İKİ NOKTA TEKNİĞİNİ UZAKTAN YAPABİLME UNUSUYASYONU/UYUMLANMASI; Bu mucize yeteneği her biriniz hayretler içinde bir biriniz üzerinde deneyerek keyfini çıkardıktan ve tam olarak emin olduktan sonra,  hemen ardından uzaktan da uzaktan da gönderebilme inisiyasyonu alacaksınız. Böylece yanınızdaki insana dokunduğunuzda yaşadığınız o muhteşem sarsılmaları veya düşmeleri uzaktan gönderdiklerinize de ulaştırabilecek mucize bir aktarım alacaksınız.

 

 • ZAMAN YOLCULUĞU İNİSİYASYONU / UYUMLANMASI; Son olarak yine bu mucize eğitimden başka bir alanda veya enerjide olmayan tamamen kuantum dokunuşları ve pasları ile geliştirilerek başlatılan çok değerli bir zaman yolculuğu. Bu yolculukla hem kendimizin hem de karşımızdaki insanların (danışanların) kişilerin anne rahmine kadar olan yaşlarını geriletmek sureti ile bilinçaltında bir yere sıkışmış, çok farkında olmadığımız hatta bu güne kadar hiç bilmediğimiz ve hatırlamadığımız bir olayın su yüzüne çıkarılması sağlarız. Böylece yaşadığımız birçok olumsuz durumun, rahatsızlığın veya ileri derecede hastalığın çekirdek inancını bulmuş, onun çapasını/eşiğini değiştirerek iyileştirmiş oluruz.

 

 

 

SIFIR NOKTASI ENERJİSİ MATRİX :

 

“Sadece” bir şifa enerjisi değil varlık âleminin tüm hikmetlilerini idrak edebilmemiz için açılan kutlu bir kapıdır. Biz buna İLAHİ FARKINDALIK diyoruz. Eğitimlerde sizlere sunulan altı çok değişik inisiyasyonla,  dünya realiteleri ile duyusal olarak algıladığımız bilinç seviyemizin çok ötesinde; aslında rabbimizin doğuşta bizlere kendi ilmi ile lütfettiği ancak bizim “olağanüstü” olarak algıladığımız birçok manevi yetenek yeniden açılarak yaşamlarınıza dâhil olmaktadır.

Burada sorun; bizler genellikle bizlere sunulan bu çok değerli armağanın farkında olmuyor, onu nereye koyup, hayatımıza nasıl enteğre edeceğimizi bilemiyoruz. Veya kendimizi bu duruma uygun bulmuyoruz. “ben kimim ki?” diyerek zihnimizin tuzağına düşüyoruz. Bu ve buna benzer birçok sebepten dolayı bizler eğitimden hemen sonra maalesef bizim üçlü imparator olarak nitelendirdiğimiz “ZİHİN, EGO, NEFS”  tuzaklarına düşerek, yeniden dünyalı birer insan olarak sadece günü kurtarmanın derdine düşüyor veya bu paha biçilmez değerlerimizi bir kenara koyarak ancak ihtiyaç hâsıl oldukça müracaat ediyoruz. (dolaptaki ilaç gibi).

Oysa olması gereken öncelikle, aslında bizim yitik malımız olarak kabul etmemiz gereken bu paha biçilmez hazinemize sahip çıkmamız, onu “acaba, belki” gibi tereddütlerle değil, tam bir inanmışlık ve adanmışlıkla sahiplenerek, içtiğiniz sudan, yediğiniz yemekten tutunda ibadetlerinize kadar, hayatınızın her AN’ına ve yerine işlemeniz gerekmektedir. Tamamen rahmani bir kaynak olan ve SIFIR NOKTASINDAN fışkıran bu kutlu pınar, ancak siz onu fark edip te sahiplenerek kullandığınız zaman sizin hayatınızda gerçek manada olumlu ve faydalı “olağanüstü” şifalanmalarla birlikte değişim ve dönüşüme sebep olacaktır.

Bu cümleden olarak son söyleyeceklerim, gerçekten dünya değerleri ile değerlendirilmeyecek kadar değerli ve anlamlı bu öğretiyi hayatınızın her alanına katın. Ve insanlara tüm kâinata olumlu katkılarda bulunun, karşılığını da maddi yönden alın. Vicdanınızı ve “KUTSAL DENGEYİ” esas alarak aldığınız her kuruş emin olun ki sizin en bereketli ve en helal kazancınızdır.

 

 

 

SNE. MATRİX VE TİTREŞİMLER

İLAHİ FARKINDALIK SNE. Matrix altı değişik inisiyasyonla bütünleştirilmiş çok özel bir armağandır. Bu kutlu ışık hemen hemen her yazımızda ifade ettiğimiz gibi kaynağını tasavvuf açasından KÜN FEYE KÜN, kuantum açısından da BİG BANG’den alır.

Bir birlerinden farklı gibi gözüken bu ifadeler aslında rabbimizin HAYY ismi şerifinin ezelden ebede her daim genişleyen titreşiminden ibarettir. Sıfır Noktası Enerjisinin on iki portallık bilgeliğinin ikincisi olan titreşimler bizim açımızdan çok önemli ve değerlidir.

Varlık âleminin canlı cansız tümü rabbimizin kendinden lütfettiği frekans aralıklarında titreşimlere sahiptir. Bize göre de cümle yaratılmışları GÖRÜNMEZ BAĞLARLA BİR BİRİNE BAĞLAYAN ve BİR arada tutan yegâne kudret yaratıcının HAYY ismi şerifinin hayat veren frekansıdır.

Rabbimizin izni ve inayeti ile SNE. Matrix ile bizler,  gerek şifa çalışmalarında gerekse İLAHİ FARKINDALIĞIN diğer çalışmalarında bize lütfedilen ilahi kaynaklı,  onarıcı ve şifalandırıcı yüksek frekanslı titreşimlerle, ATOMALTI seviyede bozonlara hükmeden bir bağlantıya sahibiz. Böylece çok hızlı, kalıcı etkili ve ilahi kaynaktan geldiği gibi tertemiz bir enerjiye dâhil olmuş oluyoruz.

                                                                                                                                                    Bayram ERSOY

 

 

 

Sıfır Noktası Enerjisi
64x64

Sıfır Noktası Enerjisi

Devamı...
64x64

İlahi Farkındalık

Devamı...

Eğitmenimiz

baskan
Bayram ERSOY
Sıfır Noktası Enerjisi Matrix, Manyetik Hipnoz ve Hipnotik NLP Eğitmeni

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

 • İLAHİ FARKINDALIK
 • ÇALIŞTAYIMIZDAN KARELER.
 • MANYETİK HİPNOZ
 • SIFIR NOKTASI ENERJİSİ

Videolar

 • Sıfır Noktası Enerjisi 1
 • Aysegul Asal roportaji/ Gündemdeki konular ve sıfır noktası enerjisi üzerine
 • Haberin Sesi Bayram Ersoy- Farkeder Derneği
 • GÜNDEM ÖZEL - FARKEDER DERNEĞİ BAŞKANI BAYRAM ERSOY 10 07 2020